• Facebook
  • Twitter
  • RSS

MModerni seminar: Zakaj in kako podjetje »opremiti« z interno komunikacijo?

Z Nejko Grabnar, samostojno svetovalko za komuniciranje, se bodo udeleženci učili o internem komuniciranju kot načinu za doseganje sprememb v organizaciji.

KDAJ: 17. marec 2020, med 9:00 in 13:00, v prostorih Philip Morris International (Letališka c. 29a, 1000 Ljubljana)

PRIJAVI SE NA: mmoderniseminarji@marketingmagazin.si, tel: 0143 45 640

CENA SEMINARJA: 125,00 EUR + DDV. Za prijave do 3. 3. 2020 in za naročnike MM-a velja 25 % popust.

Vsebina predavanja

Spremembe v poslovnih okoljih so neizogibne ali, še bolje, nujne. Razvoj in napredek prinašata nešteto dejavnikov, ki vplivajo na spreminjanje poslovanja organizacij. Ne glede na to, ali gre za spremembo poslovne strategije, načina vodenja ali implementacijo novega IT-sistema, je ob takšnih prehodih nujna podpora, ki zaposlenim pomaga premagovati področje nepoznanega, stres in zmedo. Ključni dejavnik uspeha je obvladovanje komunikacij in opolnomočenje zaposlenih. Kako in na kakšen način, bomo govorili na predavanju.

Predavanje bo v prvem delu odgovarjalo na vprašanja, kot so: zakaj v nobeni organizaciji niso zaposleni popolnoma zadovoljni s komuniciranjem, zakaj je učinkovito komuniciranje težko dosegljivo in kako voditi komunikacije, ko so spremembe že uspešno vpeljane.

Ob tem se porajajo še vprašanja, kot so: kdo je interni komunikator in njegova vloga, katera znanja, veščine, kompetence in kakšen odnos mora imeti interni komunikator, kakšne so razlike med idealnim komunikacijskim načrtom in realnostjo (strah pred novim načinom dela, stres ob uvajanju sprememb, zahteva po spremembi miselnosti in vedenja, izziv opolnomočenja zaposlenih, ravenznanja komunikatorjev in vodij). Na seminarju bodo predstavljene tudi skupne točke delovanja služb za odnose z javnostmi in kadrovskih služb, marketinga ter menedžmenta pri menedžmentu sprememb in kako lahko pripomorejo k opolnomočenju zaposlenih za spremembo organizacijske kulture.

Seminar se bo končal z delavnico s skupinskim delom. Osredotočili se boste na izdelavo smernic komuniciranja ob vpeljevanju sprememb v organizaciji.

Z vajo boste tudi izdelali oceno, kako dobro je vaša organizacija komunikacijsko opremljena in pripravljena na spremembe.

O predavateljici:

Nejka Grabnar je več kot 15 let delovala na vodilnih položajih korporativnih komunikacij, marketinga in razvoja kadrov. Osredotoča se na interne komunikacije in spremembo organizacijske kulture. 12 let je delovala v banki Sparkasse, kjer je med drugimi projekti dvakrat uspešno vodila postopke in komunikacijo ob odpuščanjih. O tem je predavala tudi na SKOJ-u leta 2014. Zadnje leto je sokreatorka zagonskega projekta Beep Institute, ki je osredotočen na spodbujanje potenciala zaposlenih. Njena strast so komunikacije, ki zbližujejo ljudi, zato še posebno rada organizira in vodi dogodke ter soustvarja nove poslovne skupnosti. V prostem času rada potuje in odkriva nove kraje ter spoznava ljudi.