• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Od medijskega zakupa do odnosov z javnostmi (razpisi)

Nadaljujemo z objavo aktualnih razpisov, ki tokrat vključujejo medijski zakup za banko SID ter promocijo sadja na nacionalni ravni.

Slovenska izvozna in razvojna banka( SID) vabi medijske agencije, ki bodo izvajale promocijske aktivnosti z namenom širitve prepoznavnosti dveh blagovnih znamk, produktov banke SID  in Sklada skladov ter seznanjanja širše javnosti o njeni vlogi v okviru slovenskega gospodarstva. Izbrane agencije bodo skrbele za izvedbo morebitnih medijskih akcij banke in organizacijo njenih dogodkov. Razpis je odprt do 15. junija 2020, razpisno dokumentacijo pa najdete na povezavi.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS z javnim naročilom išče ponudnika za izvedbo aktivnosti odnosov z javnostmi za sektor sadja. Naročnik za potrebe nacionalne akcije naroča produkcijske storitve na ključ. Razpis je odprt do 28. maja 2020, razpisno dokumentacijo pa najdete tukaj.