• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Kmalu prvi celostni učbenik za odnose z javnostmi v slovenščini

Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) letos praznuje 30 let obstoja, obletnico pa bodo zaznamovali tudi z izdajo prvega celostnega učbenika za odnose z javnostmi v slovenskem jeziku.

Učbenik je prevedena in lokalizirana monografija Odnosi s javnošču avtorice prof. dr. Ane Tkalac Verčič, redne profesorice na Ekonomski fakulteti zagrebške univerze inpredsednice Hrvaškega društva za odnose z javnostmi (HUOJ). Avtorica bo v knjigi podrobno predstavila teoretske pojme in koncepte odnosov z javnostmi, ob njih pa bralca seznanila s ključnimi teoretskimi in praktičnimi poudarki na najbolj značilnih področjih komunikatorske prakse – v odnosih z mediji, internimi javnostmi, potrošniki, lokalnimi skupnostmi, komuniciranjem v kriznih situacijah, na spletu itd. Praktični del knjige je v celoti lokaliziran. V njem so nazorno predstavljeni uspešni primeri iz organizacijske prakse z različnih področij dela inpogovori z uveljavljenimi slovenskimi strokovnjaki za odnose z javnostmi, kar celostno ponazarja razvoj, zahteve in posebnosti slovenske prakse.

Boljša od izvirnika

»Odnosi z javnostmi slonijo na globalnem znanju in lokalnih izkušnjah, zato moramo študentom in praktikom omogočiti spoznavanje naše realnosti, s primeri iz naše prakse. V slovenski izdaji so predstavljeni slovenski praktiki s slovenskimi primeri, umeščeni v slovensko okolje in s posodobljenimi podatki. Te izdaje sem vesela,« je povedala Ana Tkalac Verčič, ki pravi, da se ji zdi slovenska izdaja še boljša od hrvaškega izvirnika. Za prevod, posodobitev izvirnega besedila in dopolnitev s primeri iz slovenske prakse sta poskrbela mag. Nada Serajnik Sraka in Pedja Ašanin Gole, strokovni pregled pa je opravil prof. dr. Dejan Verčič.

V knjigi bo vsak našel nekaj zase

»V društvu ne bi mogli bolje zaokrožiti praznovanja ob naši tridesetletnici. Z izdajo knjige smo s skupnimi močmi znova obudili nekdaj zelo živahno založniško društveno dejavnost in zapolnili precejšnjo vrzel, ki je zevala med temeljnimi deli s področja odnosov z javnostmi na slovenskem trgu,« je poudarila Anita Kovačič Čelofiga, strokovnjakinja za komuniciranje prislovenski policiji inpredsednica PRSS. Dodaja, da je prepričana, da bo knjiga našla pravo občinstvo, saj je napisana tako, da tudi tisti, ki svoje delo v odnosih z javnostmi opravljajo že vrsto let, v njej najdejo nekaj zase: »Bodisi nekaj novega, s čimer se pri delu še niso srečali, ali pa jim bo prišla prav za osvežitev znanja. Izkušnje slovenskih strokovnjakov pa so nam vsekakor lahko v navdih,« je prepričana.

Knjiga bo v sozaložništvu z založbo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani izšla v drugi polovici junija, že zdaj pa jo je mogoče v spletni knjigarni založbe FDV naročiti po prednaročniški ceni.