• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Mediana: rekordno spremljanje vseh vrst medijev

Ljudje so doma in veliko svojega časa namenijo spremljanjeu medijev vseh vrst, predvsem informativnih oddaj na vseh televizijah. Gledanost najbolj znanih informativnih oddaj na Pop TV in programih TV Slovenija se je več kot podvojila. Pri Mediani ob tem opozarjajo, da ne gre za merjenje po klasičnih valutnih metrikah AGB (ratingi, delež gledanosti itd.), ampak za odziv anketiranih na vprašanje, ali gledajo televizije in ostale programe v večji meri kot pred začetkom koronakrize.

Pri Mediani so analizirali dve ciljni skupini, splošno 18+ in drugo, med 18. in 64. letom starosti. V skupini od 18 do 64 let se je najbolj povečala gledanost informativnih oddaj na Pop TV (za 118 odstotkov) in vseh treh programih TV Slovenije (za 113 odstotkov). Bolj gledane so tudi novice na programih Planet TV, Nova24 in na tujih televizijah. 

Kriza je močno vplivala tudi na spremljanje spletnih novičarskih programov, saj je kar 84 odstotkov vprašanih potrdilo, da jih spremljajo več kot običajno. Ljudje imajo več časa tudi za filme (56 odstotkov), serije (46 odstotkov), dokumentarne filme, zabavne oddaje in podobno. 23 odstotkov vprašanih je povedalo, da svoj čas več kot običajno namenjajo tudi branju knjig. 

Mediana je raziskavo opravila 24. in 25. marca 2020 na reprezentativnem vzorcu.

Podatki opozarjajo, kako pomembni so mediji za družbo. Pa tudi, kako pomembno, pravzaprav družbeno odgovorno, je, da tudi v tem času oglaševalci oglašujejo v vseh medijih, saj je večina življenjsko odvisnih od oglaševanja. Mediji zaposlujejo na tisoče novinarjev, voditeljev, režiserjev, tehnikov, snemalcev itd., ki v teh tednih in mesecih opravljajo pomembno nalogo.