• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Mediana: Zaupanje Slovencev v klasične medije je visoko

Če je Sloveniji v času koronakrize stopnja zaupanja v klasične medije visoka, pa precej manj zaupamo spletnim portalom. Daleč najmanj zaupanja so deležna družbena omrežja.

Foto: Pixabay

Tržnoraziskovalna družba Mediana je raziskovala stopnjo zaupanja Slovencevv medije v času koronakrize. Ugotovitve kažejo, da je stopnja zaupanja v klasične medije visoka. Televizijam zaupa ali popolnoma zaupa polovica prebivalcev Slovenije (50 %), sploh ne zaupa pa 8 %. Podobno visoke deleže zaupanja in nizke deleže nezaupanja ugotavljajo tudi za radio (sploh jim ne zaupa 6 % vprašanih) intiskane medije (sploh jim ne zaupa 7 % ljudi).

Družbenim omrežjem zaupajo le štirje odstotki Slovencev

Nižje je zaupanje tudi v spletne novičarske portale, kjer pri Mediani zaznavajo tudi največji delež neodločenih. Spletnim novičarskim portalom zaupa ali popolnoma zaupa četrtina prebivalcev (25 %), sploh ne zaupa pa približno enak delež (30 %). Najnižje je zaupanje vdružbena omrežja, ki jim popolnoma zaupa le 4 % prebivalcev Slovenije, ne zaupa ali sploh ne zaupa pa skoraj polovica oziroma 44 %.

Klasični mediji torej v času »koronakrize« uživajo visoko stopnjo zaupanja prebivalstva in s tem igrajo pomembno vlogo v času, ko je splošna informiranost prebivalstva za ohranjanje varnosti izrednega pomena.

Raziskava je bila izvedena med 3. in 5. aprilom 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) s pomočjo Medianinega spletnega panela. V raziskavi so sodelovali 703 prebivalci Slovenije v starosti 15-75 let.