• Facebook
  • Twitter
  • RSS

2.500 številk najbolj branega tednika

Časopisna hiša Dnevnik je v sredo, 16. decembra, izdala 2.500. številko enega najbolj branih tednikov pri nas vseh časov. Nedeljski dnevnik izhaja od 7. januarja 1962 in je v preteklih 47 letih zaznamoval medijski prostor s številnimi neminljivimi liki, kot je Čenča Nedeljka.

Časopisna hiša Dnevnik je v sredo, 16. decembra, izdala 2.500. številko enega najbolj branih tednikov pri nas vseh časov. Nedeljski dnevnik izhaja od 7. januarja 1962 in je v preteklih 47 letih zaznamoval medijski prostor s številnimi neminljivimi liki, kot je Čenča Nedeljka.

»Navzven se je v teh letih tednik temeljito spremenil, drugačne so tudi teme. Lahko pa rečem, da je pristop ostal enak tistemu iz prvih številk, zaradi katerega je Nedeljski pravzaprav uspel,« je ob tej priložnosti povedal Zlatko Šetinc, odgovorni urednik Nedeljskega dnevnika.


Vse začelo davnega leta 1961, ko je tedanji glavni urednik Dnevnika Miloš Mikeln Miranu Sattlerju, uredniku osrednje redakcije, naročil, naj v treh mesecih uredniško pripravi časopis na 16 straneh, »ki bo nekaj posebnega in ki ga bodo ljudje sprejeli za svojega«. Prva številka Nedeljskega dnevnika je bila natisnjena v nakladi 200.000 izvodov, obenem pa je bila organizirana propagandna akcija, v okviru katere so bili vsi izvodi brezplačno razdeljeni med ljudi. K uspešnemu začetku so pripomogle tudi ugodne razmere na trgu leta 1962.

Nedeljski dnevnik je danes po podatkih RPN z več kot 105.000 prodanimi izvodi tednik z najvišjo prodano naklado, po podatkih Nacionalne raziskave branosti pa tudi najbolj bran tednik, saj vsako številko prebere vsaj 340.000 Slovencev.