• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Podajanje informacij naj bo hitro, odprto in dvosmerno

Kako na interno komuniciranje gledajo v družbi Petrol, nam je povedal Aleksander Salkič, direktor korporativnega komuniciranja v Petrolu. Pravi, da je interno komuniciranje uspešno takrat, ko relevantne informacije podajamo hitro, odprto in dvosmerno.

»Organizacije z vzpostavljenim internim komuniciranjem, ki v običajnih razmerah uspešno deluje, se tako tudi v času krize praviloma uspešno spopadajo s posredovanjem informacij. Da se informacije ažurno pretakajo do vseh zaposlenih, je ključno tudi zaupanje vodstva, da komunikatorje vključi v vse procese. V Petrolu sta zaupanje in povezanost vzajemna; interno komuniciranje je bilo tudi med prvimi pobudniki, kako nagovarjati zaposlene glede preprečevanja širjenja okužbe in ukrepov,« je povedal za MM.

Občutki strahu, zaskrbljenosti in jeze so povsem običajni

Da bi komunicirali čim bolj vidno, so v podjetju odprli dve posebni spletni mesti na intranetu. Začeli so s prenosom znanja o preprečevanju okužb, ko pa se je epidemija prelila tudi v Slovenijo, so odprli še spletno mesto z imenom Koronavirus, na katerem dnevno objavljajo najnovejše informacije, ukrepe, navodilain obvestila. Da bi zaposlene resnično dosegli, jih obveščajo tudi preko e-pošte, e-novic in tako imenovanih obvestilnih okrožnic. Ob tem imajo ves čas odprt socialni dialog s sindikatom in svetom delavcev, ki skrbno spremljata ukrepe družbe v povezavi z zaposlenimi in poslovanjem.

»Vsakodnevno življenje se nam je s karanteno vsekakor postavilo na glavo, pri čemerso občutki strahu, zaskrbljenosti in jeze povsem običajni. Zaskrbljeni Petrolovci se nam oglašajo na različnih internih kanalih, ki omogočajo povratne informacije. Prav vsakemu tudi odgovorimo ali poiščemo prave sogovornike glede na njihova vprašanja. Enakovredno se nam oglašajo tudi zaposleni, ki dajejo pobude in predloge za izboljšave,« pravi Salkič.

Pomembno je ohranjanjdelovne kondicije in povezanost zaposlenih z delodajalcem

V Petrolu so se veliko posvetili tudi sporočanju o novi organizaciji dela, pripravi organizacijskih ukrepov in pisanju navodil za vodje in zaposlene, med katerimi so tudi usmeritve za koriščenje viškov ur, letnega dopusta, višje sile, dela od doma ali čakanja na delo. Hitro so ocenili, da lahko karantena na ravni države traja tudi več kot mesec dni, zato so se posvetili ohranjanju delovne kondicije in povezanosti zaposlenih z delodajalcem za skupno premostitev karantene.