• Facebook
  • Twitter
  • RSS

DMS ima nov nadzorni odbor

Člani nadzornega odbora Društva za marketing Slovenije za obdobje 2018-2021 so Toni Balažič (Panvita), Romana Dernovšek (Loterija Slovenije) in Enzo Smrekar (Droga Kolinska/Atlantic Grupa).

Novi-stari predsednik nadzornega odbora DMS je Toni Balažič, izvršni direktor Panvite, ki jebil predsednik NO DMS že v obdobju 2015-2018. V uvodnem nagovoru na zboru članov je poudaril pomembnost marketinga »v današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem svetu« in  opozoril na »številne revolucije, ki se dogajajo okrog nas in ki močno zaznamujejo poslovni svet«. Poudaril je, da morajo ravno marketingarji te spremembe opaziti in se nanje odzvati. Za to pa je potrebno določeno znanje, ki ga je treba nenehno dopolnjevati. V nadzornem odborusta šeRomana Dernovšek, predsednica uprave Loterije Slovenije, in Enzo Smrekar, predsednik uprave Droge Kolinske in glavni direktor strateškega poslovnega področja v Atlantic Grupi.