• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Nataša Crnkovič zdaj na Deželni banki Slovenije

Nataša Crnkovič je prevzela vodenje službe marketinga in komuniciranja v Deželni banki Slovenije, kjer bo skrbela za celostno podobo banke v javnosti.

Crnkovičeva ima več kot 16 let izkušenj v odnosih z javnostmi in marketingu, od tega 11 let v Addiko banki, kjer je  strateško in operativno vzpostavila funkcijo odnosov z javnostmi. Skrbela je za komuniciranje z mediji in zaposlenimi, bila je glavna urednica spletnih strani banke ter družbenih omrežij in intraneta, vodila je družbeno odgovorne projekte ter nudila komunikacijsko podporo različnim marketinškim projektom in aktivacijam. V letu 2016 je na ravni Slovenije vodila projekt preznamčenja banke.